Услуги

ПРОФЕСИОНАЛЕН МОНТАЖ

Прецизният монтаж е изключително важна част от процеса по изработката на големи изделия от ковано желязо- огради, решетки за прозорци, портали, врати и др. Монтажът на един стълбищен парапет например изисква деликатност в работата, защото невнимание или неправилно поставяне може да доведе до силни вибрации, нестабилност, поразена мазилка или счупен камък/плочки на стълбите. За нас всеки монтаж означава да пазим Вашия дом, като същевременно го правим по-красив с ковано желязо.

ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ

Корозията е естествена и неизбежна, но тя може да бъде сведена до минимум и забавена, благодарение на горещото поцинковане. Това е най-ефикасния, познат до сега метод за защита на метали от корозия. Цинковото покритие не допуска атмосферните условия да влияят на метала, като по този начин напълно се запазва целостта на изработеното изделие. Горещото поцинкованите детайли могат да бъдат веднага използвани по предназначение. Не е нужно време на изчакване, преди те да влязат в употреба, както е при боядисването. След горещото поцинковане не е нужна допълнителна поддръжка за удължаването живота на детайлите, което от икономическа гледна точка възвръща направените инвестиции в много по-кратък период от използването на друг вид покритие.

Най-важните предимства на горещото поцинковане, пред останалите антикорозионни покрития са много:
  >   Ниска степен на първоначалните разходи;
  >   Дългосрочна защита от разходите за издръжка;
  >   Обработка в контролирана и тествана среда;
  >   Защита на недостъпни структурни области;
  >   Обработка на големи количества от материали в кратък срок;
  >   Устойчивост на щети по време на транспортиране, обработка и монтаж;
  >   Обикновено изпитване на качеството и нивото на защита.

Горещото поцинковане е една цялостна дългосрочна защита, като в зависимост от средата, в която се експлоатира, защитата от корозия на метала може да продължи повече от петдесет години. Важна характеристика на цинковото покритие е, че то притежава способността да понася механични натоварвания – огъване, удар и изтегляне, което го прави уникално, сравнено с другите адхезионни покрития (като боядисването например); висока якост; форма; леко тегло; естетика; ниска цена и др.

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

РЕСТАВРИРАНЕ

ДЕМОНТАЖ на стари изделия- решетки за прозорци, огради, порти и портали, врати, др.

АВТОМАТИКА- ДОСТАВКА И МОНТАЖ

ИЗРАБОТВАНЕ НА ФОТОМОНТАЖИ

ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ